Menu

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА TRITEGRADA.EU

I. Общи разпоредби

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване преди да използвате TRITEGRADA.EU
Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и TRITEGRADA.EU, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на сайта за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички общи условия по-долу, моля, не използвайте сайтът.

Потребителите получават правото да използват услугите на сайтът единствено за лични/нетърговски цели. TRITEGRADA.EU не носи отговорност за изразените от потребителите мнения към новините, споделени в социалните мрежи и форумите.

II. Основни понятия

По смисъла на настоящите Общи условия изброените понятия са използвани със следното значение:

"ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко физическо лице, което използва някоя от услугите на сайтът TRITEGRADA.EU.

"УСЛУГА" на сайта включва достъп до предоставяните през уеб браузър информационни ресурси/данни на сайта;

"ПАРТНЬОР" е всяко лице, с което TRITEGRADA.EU се намира в договорни отношения, което има право да предоставя допълнителна информация за своите стоки/услуги на определените за това места на сайта.

"ЗЛОНАМЕРЕНИ ДЕЙСТВИЯ НА ТРЕТИ ЛИЦА" – действия или бездействия на трети лица, които са в противоречие с правилата на интернет етиката, в това число, но не само DoS (Denial of Service - претоварване на сървъра), проникване в сървъра, deface, кражба на данни и др.

III. Авторски права

1. Всички права са запазени. Всички права на интелектуална собственост върху информационните ресурси и материали, публикувани на сайта са обект на закрила по действащия Закон за авторското право и сродните му права, а нерегламентираното им използване представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

IV. Конфиденциалност

TRITEGRADA.EU може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемостта на сайта на рекламодатели/рекламни агенции, които водят статистика за кликанията и др. действия на потребителите върху техните рекламни банери и линкове, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг.

V. Ограничаване на отговорността

TRITEGRADA.EU прави всичко възможно за да поддържа на сайта си вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. TRITEGRADA.EU не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на TRITEGRADA.EU за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

TRITEGRADA.EU не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт.

TRITEGRADA.EU не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият сайт съдържа препратки.

TRITEGRADA.EU има право на обезщетение за всички вреди, разноски и претенции на трети лица, които са следствие от нарушение на тези общи условия и/или нерегламентирана употреба на услугите на сайта.

VI. Промени

TRITEGRADA.EU си запазва правото да извършва промени в настоящите Общи условия като своевременно публикува тези промени в сайта, заедно със съобщение за промените в Общите условия.

За всички неуредени с настоящите Общи условия въпроси се прилага действащото българско законодателство.

Настоящите Общи условия влизат в сила от 01.11.2017 г. Потребителят може да възрази срещу Общите условия на имейл адрес Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите..

Info for bonus Review William Hill here.