Menu

Warning: file_get_contents(http://graph.facebook.com/?ids=http://tritegrada.eu/index.php/горна-оряховица/новини-общество-го/item/5660-италианци-избраха-горна-за-своя-база,-търсят-работници-за-строежа-на-балкански-поток): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/trit9ajr/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 895

Warning: file_get_contents(http://graph.facebook.com/?ids=http://tritegrada.eu/index.php/горна-оряховица/спортни-новини-го/item/5658-заповед-с-указания-за-упражняване-на-индивидуален-спорт-на-открито-в-откритите-спортни-обекти,-отдадени-за-управление-на-общинско-предприятие-„младежки-дейности,-спортни-имоти-и-прояви“-гр-горна-оряховица): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/trit9ajr/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 895

Новините от дата: Четвъртък, 07 Май 2020

Последни данни за изследваните лица за коронавирус в областта

Карантинирани лица в област Велико Търново

Към 13:15 часа на 08.05.2020 г.:

карантинирани лица: 889

с изтекла карантина: 2336

Диагностицирани с коронавирус COVID - 19: 23 лица

излекувани: 6 лица

в домашна изолация за 28 дни: 8 лица

хоспитализирани: 6 лица

починали: 3 лица.

Към 08.05.2020 г. с изследване за COVID – 19 са обхванати общо 80 души от персонала на 4 институции за предоставяне на социални услуги на територията на област Велико Търново. Управителите на институциите своевременно са информирани за резултатите от проведените изследвания, които са отрицателни. Изследванията продължават.

В изпълнение на разпоредбите на Заповед №РД-01-249/03.05.2020 г. на министъра на здравеопазването, изм. и доп. със Заповед №РД-01-250/05.05.2020 г., относно допускане на посещения на търговски площи на открито (градини, тераси и др.) при спазване на определени противоепидемични мерки, считано от 06.05.2020 г., от РЗИ – Велико Търново са извършени 21 проверки на заведения за обществено хранене – ресторанти, кафе-аперитиви, сладкопекарници, лоби барове и други, при които не са констатирани нарушения на горецитираните заповеди.

 

Повече...

Системата за прием в първи клас на общинските училища в Горна Оряховица ще бъде отворена на 12 май

Системата за прием в първи клас в общинските училища на Горна Оряховица ще бъде отворена за подаване на заявления от 10,00 ч. на 12.05.2020 г., съгласно календарния график. Системата от правила за прием на деца в I клас е разработена в съответствие със Закона за предучилищното и училищното образование, НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование, издадена от Министъра на образованието и науката. Система от правила се разработва за всяко населено място, в което има повече от едно училище с прием в I клас.


Регистрацията на първокласниците може да направите на сайта на Община Горна Оряховица www.g-oryahovica.bg, в раздел „За граждани“, секция „Образование“ или да последвате линка, водещ към платформата: https://www.g-oryahovica.bg/priem-purvi-klas
На интернет страницата на Община Горна Оряховица в секция „Образование“ са публикувани правилата за електронен прием в първи клас, както и и календарен график на дейностите по приема на първокласници.

Повече...

Италианци избраха Горна за своя база, търсят работници за строежа на Балкански поток

Италианската фирма "Бонати", която изгражда трасето на газопровода „Балкански поток”, избра Горна Оряховица за своя база.

Офисите и техниката на компанията са ситуирани в бившето поделение на Транспортни войски в града. В момента фирмата се подготвя за началото на активното строителство, което се очаква да започне до десетина дни. Италианците трябва да изградят трасето от Летница до Попово, като по график трябва да завършат работа до края на октомври. Началото на строителството се забави, заради кризата с COVID-19. Всички специалисти на фирмата, преминават през 14-дневна карантина и ще започнат работа, след поне два отрицателни теста. В базата са взети всички противоепидемични мерки и досега няма случай на заразен работник или специалист. Италианската фирма започна
кампания за масово набиране на работници от България. Търсят се стотици общи работници и специалисти. С набирането на кадри за нуждите на "Балкански поток" са ангажирани всички Бюра по труда в региона, трудови посредници и дори кметствата в областта.

Италианската фирма "Бонати" е сред най-големите изпълнители на проекти за полагане на тръбопроводи по целия свят.

Повече...

Заповед с указания за упражняване на индивидуален спорт на открито в откритите спортни обекти, отдадени за управление на Общинско предприятие „Младежки дейности, спортни имоти и прояви“ гр. Горна Оряховица

  • Публикувано в Спорт

ОП „ МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ, СПОРТНИ ИМОТИ И ПРОЯВИ”
ГР. ГОРНА ОРЯХОВИЦА

З А П О В Е Д

№ 133 / 07.05.2020 г.
гр. Горна Оряховица

На основание Заповед № РД- 01-249/03.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването и заповед № РД-09-371/03.05.2020 г. на Министъра на младежта и спорта
НАРЕЖДАМ:

I. Да бъде допуснато упражняването на индивидуален спорт на открито /в. т.ч. лека атлетика, тенис на корт и др./, при спазване на дистанция от най- малко 2,5 метра между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки на територията на открити спортни обекти, отдадени за управление на Общинско предприятие „Младежки дейности, спортни имоти и прояви“ гр. Горна Оряховица.

1. Допуска се ползването на откритата лекоатлетическа писта на стадион „Локомотив“ гр. Горна Оряховица от картотекирани състезатели при спазване на дистанция от най- малко 2,5 метра между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки. Треньорите да представят график за ползване на пистата до 08.05.2020 г. в ОП „МДСИП”, като не се допуска смесване на състезатели и треньори на територията и пред входа на стадиона. Достъпът да бъде осигуряван от служителите на длъжностите „Технически организатор СИП“ или „Работник поддръжка” за времето от 9:30 до 17:00 часа и от охранителна фирма „Делта гард” на стадион „Локомотив” за времето от 17,00 до 20,30 часа в делничните дни . След възстановяване на тренировъчния процес на футболния клуб, същият да ползва за достъп до терена входа от западната страна на стадиона по предварително даден график.
- Разрешени са само индивидуални занимания. На този етап не се допускат групови занимания. Минимално разстояние между хората – 2.5 м. (Два метра и петдесет сантиметра);
- Ръководителите на клубовете да представят до 08.05.2020 г. в ОП „Младежки дейности,спортни имоти и прояви“ гр. Г. Оряховица заверен списък със състезатели и треньори, които ще ползват пистата за индивидуални занимания. Треньорите са задължени да не допускат до заниманията състезатели със симптоми на неразположение или прояви на остри заразни заболявания. При най- малкото съмнение същите да бъдат отстранявани от занимание.
- Не се допускат близки контакти в процеса на тренировка, както и престой на пистата преди и след приключване на тренировката;
- Влизането и напускането на стадион „Локомотив“ става индивидуално по директен път, влизане – през западния вход /до козирка на стадион/ и излизане през северния вход /вход за линейки /, при спазване на указана еднопосочна посока на движение. Състезателите и треньорите преминават през закритите части от комплекса с предпазни маски;
- Преди излизане на пистата задължително да се дезинфекцират спортните обувки и ръцете на състезателите и треньорите.
- Всички участници в тренировъчния процес, да бъдат на територията на СК „Никола Петров“ и стадион „Локомотив” не по-рано 10 минути преди началния час на тренировката;
- На всички състезатели и треньори се препоръчва да идват индивидуално, по възможност с лично превозно средство, в тренировъчна екипировка.
- До получаване на разрешение от здравните власти – съблекални, пейки, скамейки, столове и места по трибуните не се използват.
- Забранява се консумацията на храни и напитки на територията на СК „Никола Петров“ и стадион „Локомотив” (с изключение на вода и други безалкохолни освежаващи напитки, които всеки състезател лично носи за собствена консумация по времето на тренировката).
- Пластмасовите бутилки за напитки и други отпадъци се изхвърлят задължително в кошовете за отпадъци;
- Забранява се влизането на тревните площи и дъвченето на дъвки.
- Забранява се ръкостискане и близки контакти между състезатели и треньори;
- Всички уреди се ползват задължително с ръкавици за еднократна употреба.
- Задължително е да се прави дезинфекция на входа, вратитe към пистата и санитарните помещения преди и след всяка тренировка;
- Ползват се санитарните помещения (екотоалетни), от северната страна- екотоалетна за жени, и от западната страна – за мъже. Те задължително следва да се почистват и дезинфектират най-малко веднъж на всеки кръгъл час.

2. Допуска се ползването на откритата лекоатлетическа писта на стадион „Локомотив“ гр.Горна Оряховица от граждани, при спазване на дистанция от най- малко 2,5 метра между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки да става в часовете от 6:30 до 9:30 часа в делничните дни и от 8:30 до 20:30 часа в празничните и почивните дни. Достъпът да бъде осигуряван от служителите на длъжностите „Технически организатор СИП“ или „Работник поддръжка” за времето от 8:00 до 9:30 часа и от охранителна фирма на стадион „Локомотив” за времето от 6,30 до 8,00 в делничните дни и от 8,30 до 20,30 ч. в празнични и почивни дни .
-Разрешени са само индивидуални занимания. На този етап не се допускат групови занимания.
- Не се допускат контакти извън процеса на тренировка, както и престой на пистата преди и след приключване на тренировката;
- Влизането и напускането на стадион „Локомотив“ става индивидуално по директен път, влизане – през западния вход / до козирка на стадион/ и излизане през северния вход / вход за линейки /, при спазване на указана еднопосочна посока на движение;
-До получаване на разрешение от здравните власти, пейки, скамейки и местата по трибуните не се използват.
- Забранява се консумацията на храни и напитки на територията на стадион „Локомотив“ (с изключение на вода и други безалкохолни освежаващи напитки, които всеки спортуващ лично носи за собствена консумация по времето на тренировката). Пластмасовите бутилки за напитки и други отпадъци се изхвърлят задължително в кошовете за отпадъци;
-Забранява се влизането на тревните площи и дъвченето на дъвки.
- Гражданите да ползват санитарните помещения /екотоалетни/ разположени на южния вход, които да се дезинфекцират преди и след тренировъчните занимания.

3. Допуска се ползването на откритите тенис- кортове, при спазване на всички протовоепидемични мерки и съгласно Правилата и условията за провеждане на тренировъчна дейност на територията на тенис клубовете – членове на БФТ в условията на covid-19 епидемия – сезон 2020 г., приети на 29.04.2020 година.

4. До 08.05.2020 г.да се извърши извънреден инструктаж на персонала на ОП „Младежки дейности,спортни имоти и прояви“ гр. Г.Оряховица за спазване на лична хигиена, спазване на минимална дистанция от 2,5 метра и ползване на лични предпазни средства при контакти с треньори, състезатели и граждани.

5. До 08.05.2020 г. да се извърши инструктаж на състезатели и треньори от председателите на клубовете, ползващи спортната база за спазване на лична хигиена, спазване на минимална дистанция от 2,5 метра и ползване на лични предпазни средства при контакти със служители, треньори, състезатели и граждани.

Заповедта влиза в сила от 07.05.2020 г.

Марияна Кушева – ръководител отдел СИП при ОП „МДСИП” гр. Г. Оряховица, да сведе заповедта до знанието на ръководителите на спортни клубове, треньори, състезатели, служители и отговорни лица за изпълнение.

Контрол по спазване на заповедта ще осъществявам лично.

Инж. Петя Богданова
Директор ОП „ МДСИП”

Снимка: Пламен Иванов

Повече...

Задържаха мъж от Елена за палеж на два ЗИЛ-а

Служители на полицейското управление във В. Търново задържаха мъж, съпричастен в извършването на палеж на два товарни автомобила. В хода на проведени процесуално следствени действия в дома му е намерена марихуана. Сигнал за случая е получен вчера сутринта. По данни на подателя в местността «Килифаревски манастир» са намерени два частично изгорели товарни автомобила «ЗИЛ». От проведените до момента действия по разследването, като съпричастен към извършеното деяние е задържан, с полицейска мярка до 24 часа, 27-годишен мъж от Елена, известен на полицията и осъждан. Започнато е досъдебно производство. При последвало претърсване в жилището му в Елена е намерено топче растителна маса, която при полеви наркотест е реагирала на марихуана. Наркотичното вещество е с тегло около 0,6 грама и мелничка за мелене на марихуана. Образувано е досъдебно производство. Работата по изясняване на случая продължава.

Повече...

Какви бяха мерките и забраните у нас през последните близо два месеца?

Извънредно положение в България беше въведено на 13 март.

Извънредното положение в България беше въведено на 13 март – първоначално за месец. Със заповед на здравния министър бяха преустановени учебните занятия, както и посещенията в детските градини и яслите. Затвориха врати моловете, кината, музеите, театрите, както и ресторантите, и дискотеките. Бяха спрени детските и женските консултации. Отворени останаха банките, магазините и аптеките.

От 21 март в сила влязоха по-строги мерки. Бяха създадени контролно-пропускателни пунктове по пътищата на областните центрове. Беше забранен и достъпът до паркове и градинки. На 30 март Кирил Ананиев издаде заповед за задължително носене на маски. На следващия ден тя беше отменена заради обществено недоволство. На Цветница с нова заповед отново бяхме задължени да носим маски навън. На 1 май забраната отпадна и сега те са задължителни само на закрити обществени места като магазини, аптеки и в градския транспорт.

На 3 май започна поетапно разхлабване на мерките. Бяха разрешени посещенията в ресторантите и заведенията с градини и тераси. Допуска се и упражняването на индивидуален спорт на открито като тенис, колоездене и други, при спазване на дистанция от най-малко два метра и половина. Стартира и обучението на кандидат-шофьорите.

 

nova.bg

Повече...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.