Menu

Warning: file_get_contents(http://graph.facebook.com/?ids=http://tritegrada.eu/index.php/велико-търново/новини-общество-вт/item/5375-търновските-лекари-с-covid-19-се-подобряват): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/trit9ajr/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 895

Warning: file_get_contents(http://graph.facebook.com/?ids=http://tritegrada.eu/index.php/горна-оряховица/новини-общество-го/item/5374-заповед-за-спазване-на-хигиенни-мерки-в-търговските-обекти-и-обекти,-предлагащи-храни): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/trit9ajr/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 895

Warning: file_get_contents(http://graph.facebook.com/?ids=http://tritegrada.eu/index.php/велико-търново/новини-общество-вт/item/5379-15-акта-съставиха-само-за-ден-на-разхождащи-се-хора-в-търновско): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/trit9ajr/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 895

Warning: file_get_contents(http://graph.facebook.com/?ids=http://tritegrada.eu/index.php/велико-търново/новини-общество-вт/item/5382-продължава-пръскането-на-улиците-във-в-търново-с-един-тон-дезинфектант-дневно): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/trit9ajr/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 895

Warning: file_get_contents(http://graph.facebook.com/?ids=http://tritegrada.eu/index.php/горна-оряховица/новини-общество-го/item/5380-горнооряховска-фирма-дари-сто-хиляди-лева-на-местната-болница): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/trit9ajr/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 895

Warning: file_get_contents(http://graph.facebook.com/?ids=http://tritegrada.eu/index.php/горна-оряховица/новини-общество-го/item/5383-започна-се-млад-мъж-скочи-от-петият-етаж-в-г-оряховица,-бил-в-депресия): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/trit9ajr/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 895

Warning: file_get_contents(http://graph.facebook.com/?ids=http://tritegrada.eu/index.php/лясковец/новини-общество-л/item/5376-три-жени-нарушиха-карантината-си,-една-е-от-лясковец): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /home/trit9ajr/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 895

Warning: file_get_contents(http://graph.facebook.com/?ids=http://tritegrada.eu/index.php/други/новини-общество-др/item/5377-19-годишен-младеж-е-пострадал-при-пътен-инцидент): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/trit9ajr/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 895

Warning: file_get_contents(http://graph.facebook.com/?ids=http://tritegrada.eu/index.php/други/новини-общество-др/item/5378-27-годишен-мъж-от-златарица-е-в-ареста-заради-силна-музика): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/trit9ajr/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 895

Warning: file_get_contents(http://graph.facebook.com/?ids=http://tritegrada.eu/index.php/други/новини-общество-др/item/5381-заповед-всички-навън-само-с-маски-видео): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 400 Bad Request in /home/trit9ajr/public_html/plugins/content/bt_socialshare/bt_socialshare.php on line 895

Новините от дата: Неделя, 29 Март 2020

Търновските лекари с COVID-19 се подобряват

Състоянието и на двамата пациенти, настанени в областната болница, при които беше потвърден COVID- 19 се подобрява, информират от търновската болница.


Нямат температура и показателите им са стабилни.
И двамата се лекуват в изолираното отделение на лечебното заведение.

Повече...

Заповед за спазване на хигиенни мерки в търговските обекти и обекти, предлагащи храни

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и т. 8 и ал. 2 от ЗМСМА, обявеното с Решение от 13.03.2020г. на Народното събрание на Република България извънредно положение и препоръки от Националния оперативен щаб, и Писмо с изх. № 16-00-4/25.03.2020г. на Министъра на здравеопазването

НАРЕЖДАМ:
Търговските обекти (в т.ч. хранителни магазини аптеки и дрогерии) да създадат организация, така че в обектите да не се допуска струпване на много хора. На места, където се очаква да се съберат по-голям брой от хора, да се поставят табели, указващи да се спазва дистанция както между гражданите, така и между служителите на обекта на разстояние минимум 1,5 - 2 метра, включително и пред търговските обекти.


Да не се налагат ограничения за брой лица по възрастов признак, които да присъстват в магазините по едно и също време. Препоръчително е при организирането на дейността в търговските обекти да бъде съобразяван броя на посетителите, например да бъдат осигурени 10-15 метра от търговската зала на посетител.


Външното пространство извън обектите следва да се оразмери с указателни табели за спазване дистанция от най-малко 1,5 – 2 метра между чакащите клиенти пред магазините.


Обектите за търговия с храни трябва да осигурят и следните изисквания:
• да се учести периода на провеждана дезинфекция на търговските площи, колички и кошници за пазаруване и други контактни повърхности, като се извършва най-малко три пъти дневно. Необходимо е при възможност да се използват препарати, които не изключват последваща обработка на повърхностите например отмиване;
• храните, които се предлагат в неопакован вид или в насипно състояние следва задължително да бъдат съхранявани по начин, който възпрепятства прекия досег на клиента с тях (бариера – стъклена, плексигласова и т.н.) или да са индивидуално предварително пакетирани. Служителите съгласно добрите хигиенни практики, задължително работят с предпазни средства;
• Алтернативен вариант е опаковане, което може да извърши пред клиента като тази дейност се извършва от служители, използващи предпазни средства съгласно добрите хигиенни практики. Това може да бъде прилагано за храна, която не подлежи на последваща обработка и тук стриктно трябва да се спазват хигиенните норми.
• За предлаганите плодове и зеленчуци на видно място да се постави информация за
гражданите, че същите преди каквото и да е ползване следва да бъдат добре измити, както при възможност от бизнес оператора е добре да бъдат осигурени еднократни найлонови ръкавици, пликове, торбички и други подобни с оглед намаляване риска от контаминиране на продуктите.
• В случаите когато не може да бъде избегнат контакта с клиента следва да бъдат предвидени мерки от страна на работодателите с цел спазване на личната хигиена.
5. Всички производители и търговци на храни следва да спазват структурно въведение:
- добри практики за производство и търговия с храни и система за анализ на опасностите и критични контролни точки или внедрените процедури в съответствие с нейните принципи, в случаите при които цялостното внедряване на системата е неприложим;
- система за управление на безопасността на храните.
6. Да бъде създадена и организация за стриктен контрол по отношение спазване на въведените процедури за почистване и дезинфекция на помещения и оборудване, поддържане на лична хигиена и здравословното състояние на персонала съгласно европейското и национално законодателство.
7. Бизнес операторите, предлагащи доставка на храна на адрес или продажба на гише, като самостоятелна дейност или като част от дейността на операторите на храни в т.ч. Домашен социален патронаж и детски кухни, подготвящи храни за домашна консумация за деца от 0 до 3 годишна възраст, следва да я организират така, че да не се допуска пряк контакт между доставчика/продавача и клиента при спазване на изискванията за засилени противоепидемични мерки, за което персонала следва да бъде инструктиран.
Препоръчително е доставчиците/продавачите да са снабдени с предпазни средства (маски и ръкавици), както и подходящи средства за дезинфекция на ръце.
8. Ограничителните мерки за посещение обхващат хранителни обекти, към които има изградени зали за хранене. Когато лечебни и здравни заведения предлагат организирано хранене, както и когато работодатели са организирали места за хранене на персонала, следва да бъдат взети мерки за недопускане на струпване на много хора.
В тази връзка храненето в лечебни и здравни заведения следва да бъде организирано по възможност в болнична стая или разделено по време в обособено място за хранене, така че да не се допуска едновременно посещение от всички пациенти.
9. Във всички обекти, където са организирали изхранване на работещи и др. (тип работнически стол или бюфет), следва да осигури възможност за разделяне по време и/или място на лицата от различни структурни звена (отдели, цехове и др.), като се ограничи контакта с други лица от други структурни звена. Като алтернативни варианти, може да бъде осигурено временно предоставянето на храна на място в рамките на структурното звено (чрез индивидуални пакети или индивидуални опаковки) или обособяването на други възможности за ограничаване на прекия контакт между служителите.
10. Бизнес операторите, предлагащи храни, следва да осигурят на работещите лица подходящо работно облекло (не е необходимо специално защитно облекло) и предпазни средства (маски и ръкавици) в определените от тях рискови зони. Ползването им следва да бъде изисквано само, когато служителя влиза в пряк контакт или се очаква дадена дейност да изисква пряк контакт с клиента, външни на организацията лица (например доставчици и други), както и при боравенето с непредварително опаковани храни, предмети или парични средства.
Добра практика е обособяването на самостоятелни дейности за отделни групи от персонала с идентични трудови задачи, като разделяне по време на идването на работа, дейностите по преобличане, ползване на почивки, хранене и спазване на предварително разписани маршрути. Изпълняването на едни и същи дейности в рамките на работния ден от ограничен брой хора, ще ограничи броя на лицата, които ще трябва да бъдат карантинирани в случай на установено заболяване.
Информационните материали включително и илюстрованите такива, които са публикувани на интернет страницата на Министерство на здравеопазването, Националния център по заразни и паразитни болести, Националния център по обществено здраве и анализи, биха могли да бъдат адаптирани и поставени на видно място в хранителните обекти с цел по-добра информираност на клиентите, включващи и информация за личната отговорност на всеки.
На интернет страницата на Министерство на здравеопазването са посочени временни насоки за почистване на околната среда в обекти, различни от лечебни заведения, които могат да бъдат ползвани от всички бизнес оператори и работодатели: http://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/02/13/vremenni_nasoki_za_pochistvane_na_okolna_sreda_v_obekti_tR5jTiQ.pdf
На интернет страницата на Центъра за оценка на риска по хранителната верига също има публикувани редица информационни материали включително и такива, свързани с „Устойчивост на коронавирусите върху контактни повърхности и тяхното унищожаване чрез биоцидни препарати“.


По отношение спазването на добри практики за производство и търговия с храни и лична хигиена на работещите в местата където се предлагат храни, контрол следва да бъде осъществяван от съответния бизнес оператор.


За всички други търговски обекти контрола е в задълженията на работодателя.

 

Заповед №997 от 30.03.2020 г. на кмета на Общината инж. Добромир Добрев

 

Писмо от Министерството на здравеопазването

Повече...

15 акта съставиха само за ден на разхождащи се хора в търновско

15 акта са съставили полицейските служители в област В. Търново само за ден на граждани, нарушили противоепидемичните мерки, наложени от здравното министерство, във връзка с обявеното извънредно положение в страната и касаещи преустановяване на посещенията на паркове, градски градини, спортни и детски площадки и съоръжения на открити и закрити обществени места. На основание чл.209 А от Закона за здравето санкцията за подобно нарушение е 5000 лв.

До момента в областта са образувани и 37 досъдебни производства за неспазване на заповедта на министъра на здравеопазването и нарушаване на чл. 355, ал.2 от НК.Само през почивните дни те са 9.

От ОДМВР - В. Търново призовават гражданите да спазват стриктно наложените ограничения и да не напускат домовете си без основателна причина, с цел да предпазят себе си и близките си от заразата.

Повече...

Продължава пръскането на улиците във В. Търново с един тон дезинфектант дневно

Продължава обработката на улиците във всички части и квартали на Велико Търново. Един тон е количеството дезинфектант, което се разпръсква дневно със специализиран автомобил на Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. Между 50 и 60 километра улична мрежа се третира на ден.


През днешния ден бяха обработени кварталите „Чолаковци“, „Света гора“, „Асенов“, „Бузлуджа“, „Зона Б“ и др. Работата продължава утре по график и в останалите части и райони на града.


Ежедневно се третират градските автобуси – през деня на крайни спирки, а вечер – в гаражите на двете превозвачески фирми.


Всяка сутрин ОП „Зелени системи“ дезинфекцират спирките на градския транспорт, заедно с обществени пространства.

Повече...

Горнооряховска фирма дари сто хиляди лева на местната болница

Горнооряховска фирма за производство на сладкарски изделия преведе на МБАЛ "Свети Иван Рилски" 100 000 лева за покриване на всички нужди, свързани с епидемията от коронавирус. Това информират от лечебното заведение. В ход са и други дарения, за които от болницата обещаха да информират.

Повече...

ЗАПОЧНА СЕ: Млад мъж скочи от петият етаж в Г. Оряховица, бил в депресия

Студент на 26 години скочи от петият етаж на жилищният блок, в който живее, научи Трите града. Инцидентът е станал, около 18 часа, на гарата в железничарския град. Младият мъж е живеел със своите родители, които работят в железниците. Той е студент и към момента се е обучавал дистанционно от дома си. От няколко дни се е наблюдавал депресия в поведението му, свидетелстват запознати. Мястото беше отцепено за час, докато траеха процесуално-следствените действия. Мъжът е бил откаран в тежко състояние в областната болница. В реанимация е с черепно-мозъчна травма, множество счупвания на костите и кръвоизлив в черния дроб.

Повече...

Три жени нарушиха карантината си, една е от Лясковец

Трима души, нарушили Заповед на министъра на здравеопазването и чл.355, ал.2 от НК, установиха служители на РУ – Г. Оряховица, Свищов и Елена. В петък при извършени проверки на адреси в Лясковец, Свищов и Златарица са установени три жени, които са нарушили предписанията на РЗИ и са напуснали домовете си.

По трите случая са образувани досъдебни производства.

Повече...

19-годишен младеж е пострадал при пътен инцидент

Произшествието е станало снощи около 19,00 ч. в с. Ново село. По първоначална информация лек автомобил «Опел», управляван от 19-годишен от същото село е излязъл от пътното платно и се е ударил в крайпътно дърво. В резултат на това е пострадал водачът. Той е откаран и настанен за лечение във великотърновската болница с фрактури на ребра и прешлени и с пневмоторакс. Взета му е кръвна проба за химичен анализ. По случая е образувано досъдебно производство.

Повече...

27-годишен мъж от Златарица е в ареста заради силна музика

27-годишен мъж от Златарица е попаднал в полицейския арест за възпрепятстване на служители на реда да извършат задълженията си по служба. Вчера около 14,00 ч. в полицейските управление в Елена е получен сигнал за силна музика в Златарица. Изпратеният на адреса полицейски екип е установил обитателя на имота – 27-годишен местен жител, известен на полицията и осъждан. Той е отказал да представи документи за самоличност пред униформените и да изпълни разпорежданията им, това наложило употребата на помощни средства и отвеждането му в полицейското управление. При задържането е оказал съпротива. Той е задържан с полицейска мярка до 24 часа. По случая е започнато досъдебно производство.

Повече...

ЗАПОВЕД: Всички навън - само с маски/ВИДЕО/

Мярката важи и за открити, и за закрити обществени места.

Всички лица са длъжни да носят защитна маска, когато се намират в закрити или на открити обществени места. Такова нареждане даде здравният министър днес, съобщиха от здравното министерство.

Вижте цялата заповед:

1 a9b23e19e2

 

nova.bg

Повече...
Subscribe to this RSS feed
Info for bonus Review William Hill here.