Menu

150 години град Горна Оряховица – съвместна инициатива на Историческия музей и Община Горна Оряховица – ІV част

В празничната за Горна Оряховица седмица, реализираме съвместна инициатива между Историческия музей и Общината. Годината, в която честваме 150-та годишнина на града, посрещаме празника в нетрадиционна ситуация, затова с помощта на екипа на Музея, ще разкажем и покажем накратко за изминалите 15 десетилетия. Започнахме с приписката на поп Йонко Тревненски, указваща промяната в статута на селището и продължихме да следваме по пътя, по който започва да се развива градът. Проследихме бурния икономически подем, който градът изживява след Освобождението. Днес - в празничния 29 май ще проследим как се променя градската среда. ГРАДИВНИТЕ ТРАДИЦИИ В годините след Втората световна война градът…

150 години град Горна Оряховица – съвместна инициатива на Историческия музей и Община Горна Оряховица – ІІІ част

В празничната за Горна Оряховица седмица, реализираме съвместна инициатива между Историческия музей и Общината. Годината, в която честваме 150-та годишнина на града, посрещаме празника в нетрадиционна ситуация, затова с помощта на екипа на Музея, ще разкажем и покажем накратко за изминалите 15 десетилетия. Започнахме с приписката на поп Йонко Тревненски, указваща промяната в статута на селището и продължихме да следваме по пътя, по който започва да се развива градът. Днес ще проследим бурния икономически подем, който градът изживява след Освобождението. НОВИЯТ ГРАД След Освобождението градът изживява бурния икономически подем и още в първите две десетилетия се превръща в значим транспортен,…

150 години град Горна Оряховица – съвместна инициатива на Историческия музей и Община Горна Оряховица – І част

В празничната за Горна Оряховица седмица, реализираме съвместна инициатива между Историческия музей и Общината. Годината, в която честваме 150-та годишнина на града, посрещаме празника в нетрадиционна ситуация, затова с помощта на екипа на Музея, ще разкажем и покажем накратко за изминалите 15 десетилетия. Съвсем естествено е да започнем със Свидетелството – приписката на поп Йонко Тревненски, указваща промяната в статута на селището. СВИДЕТЕЛСТВОТО Нашият град е един от малкото градове в голямата история на България, който има „свидетелство за раждане” – приписка, оставена от ръката на поп Йонко Тревненски, почитан горнооряховски духовник и внук на известния летописец на Трявна поп…

150 години град Горна Оряховица – съвместна инициатива на Историческия музей и Община Горна Оряховица – ІІ част

В празничната за Горна Оряховица седмица, реализираме съвместна инициатива между Историческия музей и Общината. Годината, в която честваме 150-та годишнина на града, посрещаме празника в нетрадиционна ситуация, затова с помощта на екипа на Музея, ще разкажем и покажем накратко за изминалите 15 десетилетия. След приписката на поп Йонко Тревненски, указваща промяната в статута на селището, продължаваме да следваме по пътя, по който започва да се развива градът. ПЪТЯТ НА ГРАДА Въпреки че през следващите няколко века остава в пределите на Османската империя, населението успява да издейства чрез специален султански ферман от 1538 г., значителни граждански, търговски и данъчни привилегии, с…

Справка от Дирекция "Бюро по труда" за свободните работни места към 27 май 2020 година

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ  ДЛЪЖНОСТ   ОБРАЗОВАНИЕ  БР.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ  ИЗИСКВАНИЯ  1.ПРОДАВАЧ-КОНСУЛТАНТ СРЕДНО 2   2.ПОМОЩНИК КУХНЯ ОСНОВНО 1   3.САНИТАР   2   4.ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ   1   5. ПЛАСЬОР СТОКИ СРЕДНО 2 ШОФЬОР КАТ.”C”, ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНИ, ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50% 6.НОСАЧ ТОВАРАЧ СТОКИ СРЕДНО 1 ШОФЬОР КАТ.”В”, ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНИ, ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50% 7.ГОТВАЧ СРЕДНО 2 ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ ГОТВАЧ,ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНИ, ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50% 8.СЕРВИТЬОР…

Заповед за подновяване на посещенията в детските градини и детските ясли на територията на община Горна Оряховица

З А П О В Е Д№1693/21.05.2020 г.гр. Горна Оряховица На основание чл. 44, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 63 от Закона за здравето, обявената с Решение № 325 на Министерски съвет от 14.05.2020 г. извънредна епидемична обстановка, както и със Заповед № РД-01-272/20.05.2020 г. на Министъра на здравеопазването и моя Заповед № 1684/20.05.2020 г. Н А Р Е Ж Д А М: 1. Детските градини (с изключение на Филиала в с. Горски долен Тръмбеш към Детска градина „Слънчице“, с Върбица) и детските ясли на територията на община Горна Оряховица да…
Info for bonus Review William Hill here.