Menu

Предстоящи мероприятия, които ще се проведат в периода от 03.02.2020 г. до 09.02.2020 г.

Предстоящи мероприятия, които ще се проведат  в периода от 03.02.2020 г. до 09.02.2020 г.

Мероприятие: Откриване на зала за психомоторно развитие и психомоторна практика за деца от ранна детска възраст до 12 години, посещаващи социалните услуги Център за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи и Общностен център за деца и родители "Царевград".
Дата: 05.02.2020 г. (сряда)
Час: 11:00 часа
Място на провеждане: стая 101А, етаж 1 в сградата на Европейски център, бул. „България“24 /Пионерски дом/

Мероприятие: Откриване на благотворителна изложба „Децата нашето богатство“, с творби на Пламен Илиев Бойчев, за подпомагане на Дневен център за деца и младежи с увреждания „Дъга“, гр. Велико Търново.
Дата: 06.02.2020 г. (четвъртък)
Час: 17:00 часа
Място на провеждане: Изложбени зали „Рафаел Михайлов“, гр. Велико Търново

 

нагоре
Info for bonus Review William Hill here.