Menu

Справка от Дирекция "Бюро по труда" за свободните работни места към 3 септември 2019 г.

Справка от Дирекция "Бюро по труда" за свободните работни места към 3 септември 2019 г.

ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА - ГОРНА ОРЯХОВИЦА

СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ЗА ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА И ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ

 

ДЛЪЖНОСТ

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 

БР.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

 

1.ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН

СРЕДНО

3

 

2.СТРУГАР

СРЕДНО ТЕХНИЧЕСКО

1

 

3.ОБЩ РАБОТНИК

 

1

 

4.ИНЖЕНЕР СЕЛСКОСТОПАНСКА ТЕХНИКА

ВИСШЕ, СЕЛСКО СТОПАНСКА ТЕХНИКА

1

 

5.СПЕЦИАЛИСТ КАЧЕСТВО

ВИСШЕ, ТЕХНИЧЕСКО

1

ВЛАДЕЕНЕ НА АНГЛИЙСКИ И НЕМСКИ ЕЗИК , РАБОТА С КОМПЮТЪР, ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 2 ГОДИНИ, ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%.

6.БАРМАН

СРЕДНО

1

РАБОТА С КОМПЮТЪР, ШОФЬОРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ КАТЕГОРИЯ В,ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 3 ГОДИНИ, ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%.

7.ПЪЛНАЧ

СРЕДНО

1

ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%.

8.ПСИХОЛОГ-УЧИЛИЩЕН

ВИСШЕ ПСИХОЛОГИЯ И НЕМСКА ФИЛОЛОГИЯ

0.5

КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ-РАБОТА С ТЕКСТ И ИНТЕРНЕТ               ТРУДОВ ОПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 5 ГОДИНИ    ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%.        

9.МАШИНЕН ОПЕРАТОР КРОЕНЕ

СРЕДНО ПРИЛОЖЕН СПЕЦИАЛИСТ ТЕКСТИЛНА ТЕХНИКА

2

ТРУДОВ ОПИТ ПО СПЕЦИАЛНОСТТА 5 ГОДИНИ   ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%.    

10.ГОТВАЧ

СРЕДНО ГОТВАЧ

1

ЛИЦЕ С ТРАЙНО НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ 50% И НАД 50%.

11.СЪРЦАР-ФОРМОВЧИК

СРЕДНО,ОСНОВНО

1

 

12.ЛОГОПЕД

ВИСШЕ, ЛОГОПЕД

1

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 3 ГОДИНИ

13.РЕХАБИЛИТАТОР

ВИСШЕ, РЕХАБИЛИТАТОР

1

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 3 ГОДИНИ

14.КРУПИЕ

СРЕДНО

3

 

15.МАШИНЕН ОПЕРАТОР МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ

СРЕДНО

3

 

16.МАШИНЕН ОПЕРАТОР МОНТАЖЕН КОНВЕЙР

СРЕДНО

24

 

17.СКЛАДАДЖИЯ

СРЕДНО

1

 

18.РАБОТНИК ЖИВОТНОВЪД

 

2

 

19.САНИТАР

 

3

 

20.УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ВИСШЕ, АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

1

MICROSOFT OFFICE, INTERNET

21.УЧИТЕЛ ПРОИЗВОДСТВО НА ЗАХАР И ЗАХАРНИ ИЗДЕЛИЯ

ВИСШЕ

0.5

MICROSOFT OFFICE, INTERNET

22.УЧИТЕЛ ПОЛИГРАФИЯ

ВИСШЕ ТЕХНИЧЕСКО С ПЕДАГОГИКА

0.5

MICROSOFT OFFICE, INTERNET

23.УЧИТЕЛ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ВИСШЕ БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

1

MICROSOFT OFFICE, INTERNET

24.УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ВИСШЕ, АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

2

 

25.СТИКЕРОВАЧ

СРЕДНО

1

 

26.ГЛАДАЧ

СРЕДНО

2

 

27.ШИВАЧ

СРЕДНО

2

 

28.СПЕЦИАЛИСТ ПРОДАЖБИ

СРЕДНО

1

КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ

29.ШОФЬОР УЧИЛИЩЕН АВТОБУС

СРЕДНО

1

ШОФЬОРСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ КАТЕГОРИЯ ДЕ, ТРУДОВ ОПИТ КАТО ШОФЬОР НА АВТОБУС           2 ГОДИНИ

30.ХИГИЕНИСТ

ОСНОВНО

1

РАБОТИ СЕ ПО ЕДИН ЧАС НА ДЕН

31. УЧИТЕЛДЕТСКА ГРАДИНА

ВИСШЕ, ПУП, ПНУП

3

 

32.ПРОДАВАЧ ПАВИЛИОН

СРЕДНО

1

 

33 ВЪЗПИТАТЕЛ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ВИСШЕ

1

 

34.ЛОГОПЕД

ВИСШЕ, ЛОГОПЕДИЯ

2

 

35.ПОМОЩНИК ВЪЗПИТАТЕЛ

СРЕДНО

1

 

36.ОБЩ РАБОТНИК

ОСНОВНО

1

 

37.ОПЕРАТИВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ

СРЕДНО,ВИСШЕ ИКОНОМИЧЕСКО

1

РАБОТА С КОМПЮТЪР

38.МАЙСТОР ПРОИЗВОДСТВО НА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ

СРЕДНО,ОСНОВНО

2

ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ 1 ГОДИНА

39.МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРОИЗВОДСТВО НА ХЛЯБ

СРЕДНО,ОСНОВНО

4

 

40.МАШИНЕН ОПЕРАТОР ПРОИЗМОДСТВО НА ТЕСТЕНИ ИЗДЕЛИЯ

СРЕДНО,ОСНОВНО

4

 

41.УЧИТЕЛ ЦДО В НАЧАЛЕН ЕТАП

ВИСШЕ, НУП С ЧУЖД ЕЗИК –АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

1

 

42.УЧИТЕЛ В ГРУПА ЗА ЦЕЛОДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН В ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

ВИСШЕ

1

 

43.ЛЕКТОР ПО ИСПАНСКИ ЕЗИК

ВИСШЕ, ИСПАНСКА ФИЛОЛОГИЯ

1

196 ЧАСА

44.УЧИТЕЛ

ВИСШЕ,БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

1

 

45.УЧИТЕЛ, НАЧАЛЕН ЕТАП НА ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

ВИСШЕ, НУП

1

 

46.СТАРШИ УЧИТЕЛ ЧУЖД ЕЗИК В НАЧАЛЕН ЕТАП

ВИСШЕ, НУПЧЕ- АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

1

10 ГОДИНИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

       

СПРАВКИ В СТАЯ 205, 206, 208, 210 на БЮРО ПО ТРУДА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА ИСТАЯ 1 – ФИЛИАЛ ГРАД СТРАЖИЦА

СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА В ОБЩИНА СТРАЖИЦА

 

ДЛЪЖНОСТ

 

 

ОБРАЗОВАНИЕ

 

БР.

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ

 

1.ПАКЕТИРОВАЧ

ОСНОВНО

3

 

2.УЧИТЕЛ ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

ВИСШЕ, АНГЛИЙСКА ФИЛОЛОГИЯ

1

 

3.МАШИНЕН ОПЕРАТОР МОНТАЖЕН КОНВЕЙР

СРЕДНО

4

 

4.ОБСЛУЖВАЩ РАБОТНИК ПРОМИШЛЕНО ПРОИЗВОДСТВО

СРЕДНО, ОСНОВНО

2

 

5.ОХРАНИТЕЛ

СРЕДНО

1

 

6.ШЛОСЕР

СРЕДНО

1

4 ГОДИНИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

7.ЗАВАРЧИК

СРЕДНО

1

4 ГОДИНИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

8.ПЯСЪКОСТРУЙЧИК

СРЕДНО,ОСНОВНО

1

1 ГОДИНА ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

9.СТРУГАР

СРЕДНО

1

5 ГОДИНИ ПРОФЕСИОНАЛЕН ОПИТ

10.ШОФЬОР АВТОБУС

СРЕДНО, ОСНОВНО

1

ШОФЬОР КАТЕГОРИЯ DE

11. УЧИТЕЛ ПО БИОЛОГИЯ

ВИСШЕ, БИОЛОГИЯ, ФИМИЯ ИЛИ ФИЗИКА

1

 

12.ЛЕКТОР ПО МУЗИКА

ВИСШЕ, МУЗИКА

1

 

13.ЛЕКТОР ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

ВИСШЕ, ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

1

 

14.УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

ВИСШЕ, ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

1

ЩЕ ПРЕПОДАВА И ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ И ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

СПРАВКИ В СТАЯ 205, 206, 208, 210 на БЮРО ПО ТРУДА – ГОРНА ОРЯХОВИЦА И

СТАЯ   1 – ФИЛИАЛ ГРАД СТРАЖИЦА

СПРАВКА ЗА СВОБОДНИТЕ РАБОТНИ МЕСТА ОБЯВЕНИ ИЗВЪН ОБЩИНИ ГОРНА ОРЯХОВИЦА, ЛЯСКОВЕЦ И СТРАЖИЦА

1.ШЛОСЕР

СРЕДНО

1

 

2.МАШИНЕН ОПЕРАТОР ИЗПИТАТЕЛНА СТАНЦИЯ

СРЕДНО

1

 

3.ОБЩ РАБОТНИК

 

40

нагоре
Info for bonus Review William Hill here.