Menu

На 22 юли в Горна Оряховица ще бъде извършено третиране срещу комари

На 22 юли в Горна Оряховица ще бъде извършено третиране срещу комари

На 22 юли (сряда), при подходящи метеорологични условия, в Горна Оряховица ще бъде извършена обработка срещу комари. Третирането ще се прави с познатия вече горещ аерозол.


Опушването срещу комарите ще се извърши във вечерните часове от Дезинфекционна станция - Велико Търново.


През месец май беше направена ларвицидна обработка срещу комари в Горна Оряховица. Такава обработка се прави на места, където има дълготрайно задържане на вода, напр. дерета, разливи край речни брегове, язовири, микроязовири и др. В Горна Оряховица бяха третирани откритите части на дерето по ул. „Македония“ до вливането му в Пречиствателната станция.


До края на летния сезон ще бъде извършено още едно опушване срещу възрастните индивиди на комарите.

нагоре
Info for bonus Review William Hill here.