Menu

Община В. Търново очаква предложенията на гражданите за приоритетите през следващите седем години

Община В. Търново очаква предложенията на гражданите  за приоритетите през следващите седем години

На финален етап е подготовката на ПЛАНА ЗА ИНТЕГРИРАНО РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО.


Това е стратегическият документ, който ще определи приоритетите и посоката на развитието на Велико Търново и населените места за следващите 7 години.


Като част от инструментите, които Община Велико Търново използва за събиране и обобщаване на мненията на всички граждани, е разработен сайт, на който са качени анкети за обратна връзка.


В тази връзка Община Велико Търново моли всеки от вас да отдели 10 минути от времето си за попълването им. Нека се включат също вашите близки и приятели. Всяко мнение е важно.
Анкетното проучване е анонимно.


Към момента в платформата са попълнени 172 анкети от граждани и 136 анкети от организации.


На следния линк можете да дадете своя принос за определянето на бъдещото развитие на Велико Търново и общината:

https://veliko-turnovo-next7.eu/anketi/

нагоре
Info for bonus Review William Hill here.