Menu

Ново обзавеждане ще получи Дом за стари хора „Венета Ботева“ след спечелен проект на Община Велико Търново

Ново обзавеждане ще получи Дом за стари хора „Венета Ботева“ след спечелен проект на Община Велико Търново

Проектът на Община Велико Търново „Подмяна на част от наличното обзавеждане в Дом за стари хора „Венета Ботева“ получи одобрение от Управителния съвет на Фонд „Социална закрила“ към Министерство на труда и социалната политика.


Общата стойност на инвестицията в нови мебели и обзавеждане ще е в размер на 38 528,86 лв., от които 33 828,34 лв. са безвъзмездно финансиране. Собственият финансов принос на Община Велико Търново е в размер на 4 700,52 лв.


В рамките на проекта ще бъде обновено остарялото и амортизирано обзавеждане в сградата на специализираната институция, част от което не е подменяно повече от 40 години. Във всяко от 86-те индивидуални помещения, обитавани от потребителите, ще бъдат доставени нови гардероби, скринове, шкафове и трапезни маси.


По този начин ще бъде осигурена по-комфортна и уютна среда за възрастните хора, настанени в специализираната институция. Ще бъде подобрена функционалността и практичността на помещенията, в които потребителите прекарват най-много време. Улеснено ще бъде поддържането на високо ниво на жилищна хигиена в сградата.


С реализацията на проекта ще се подобри качеството на живот на всеки от 134-мата потребители на дома, както и цялостното качество на социалните услуги, предоставяни от Дом за стари хора „Венета Ботева“, гр. Велико Търново.


Проектните дейности се очаква да приключат до края на 2020 г.

нагоре
Info for bonus Review William Hill here.