Menu

Осъдиха "червеите" от Павликени да лежат ефективно за стрелбата по Айдън

Осъдиха "червеите" от Павликени да лежат ефективно за стрелбата по Айдън

На 06.03.2020 г. (петък), състав на Окръжен съд - Велико Търновo постанови присъда по НОХД 130/2019 г., с което призна подсъдимият Илия Й. С. (р.1985г.) от гр. Павликени за виновен в това, че на 18.01.2016 г., в гр. Велико Търново действайки в съучастие като съизвършител с подсъдимия Станчо Й. С., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, направил опит да отнеме чужди движими вещи – парична сума в размер на 250 лева от владението на Карамфил Я. Б.без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, чл. 36 от НК и чл. 54 от НК е осъден на седем години лишаване от свобода.

Подсъдимият Илия Й. С. е признат за виновен и в това, че на 18.01.2016 г. в гр. Велико Търново направил опит умишлено да умъртви повече от едно лице – Карамфил Я. Б., Альоша С. А. и Айдън А. Х, поради което и на основание чл. 116, ал. 1, т. 4, пр. 3, вр. чл. 115, вр. чл. 18, ал. 1 от НК, чл. 36 от НК, чл. 57, ал. 1 от НК, чл. 58, б.“а“ от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК е осъден на единадесет години лишаване от свобода,.

На основание чл. 304 от НПК ВТОС призна подсъдимия Илия Й. С. за невинен и го оправда по първоначалното обвинение по чл. 199, ал. 2, т. 2, пр. 2, вр. чл. 198, ал. 3, вр. чл. 20, ал. 2 от НК. (грабеж)

Подсъдимият Илия Й. С. е признат за виновен и в това, че на 18.01.2016 г. в гр. Велико Търново, държал огнестрелно оръжие - пистолет и пет броя боеприпаси - патрони кал. 9х18 мм, без да има за това надлежно разрешение, поради което и на основание чл. 339, ал. 1 от НК, вр. чл. 50, ал. 3 от ЗОБВВПИ, чл. 36 от НК и чл. 54 от НК е осъден на седем години лишаване от свобода.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК определи и наложи на подсъдимия Илия Й. С. общо най-тежко наказание от наложените, а именно единадесет години лишаване от свобода, които на основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б.“а“ от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален строг режим.

Той е осъден и да заплати на Карамфил Б. сумата от 20 000 лева като обезщетение за неимуществени вреди, които гражданският ищец и частен обвинител е претърпял в резултат на престъплението, както и сумата от 2000 лева за причинени неимуществени вреди на гражданския ищец Альоша С. А. Съдът отхвърли предявения от Карамфил Б. иск за разликата на уважения размер до предявения от 200 000 лева, а също така и предявения от Альоша С. А. граждански иск за разликата на уважения размер до предявания от 20 000 лева като неоснователни и недоказани.

Със същата присъда, Окръжен съд – Велико Търново призна подсъдимия Станчо Й. С. за виновен в това, че 18.01.2016 г. в гр. Велико Търново, действайки при условията на опасен рецидив, в съучастие като съизвършител с подсъдимия Илия Й. С., чрез разрушаване на прегради, здраво направени за защита на имот, направил опит да отнеме чужди движими вещи – парична сума в размер на 250 лева от владението на Карамфил Я. Б. без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, поради което и на основание чл. 196, ал. 1, т. 2, вр. чл. 195, ал. 1, т. 3, пр. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 18, ал. 1, вр. чл. 20, ал. 2, вр. чл. 29, ал. 1, б. “б“ от НК, чл. 36 от НК и чл. 54 от НК го осъди на девет години и три месеца лишаване от свобода, които на основание чл. 57, ал. 1, т. 2, б.“а“ от ЗИНЗС да изтърпи при първоначален строг режим.

Подсъдимият е признат за невинен по първоначалното му обвинение по чл. 199 ал. 2, т. 2 пр. 2 от НК. (грабеж)

Съдът отхвърли като неоснователни и недоказани предявените от гражданските ищци Карамфил Я. Б. и Альоша С. А. срещу Станчо Й. С. искове съответно за 200 000 и 20 000 лева, представляващи обезщетение за неимуществени вреди, както и предявения от гражданския ищец и частен обвинител Карамфил Я. Б. солидарно срещу подсъдимите Илия Й. С.и Станчо Й. С. граждански иск за сумата от 250 лева, представляваща обезщетение за имуществени вреди.

Присъдата подлежи на обжалване и протестиране пред Апелативен съд – Велико Търново в 15-дневен срок от днес.

нагоре
Info for bonus Review William Hill here.